ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ วันที่ 28 มกราคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ วันที่ 28 มกราคม 2566

207

28 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 มกราคม 2566

กิจกรรมตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 มกราคม 2566

191

19 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันรวมน้ำใจ เหล่ากาชาด ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วันที่ 19 มกราคม 2566

วันรวมน้ำใจ เหล่ากาชาด ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วันที่ 19 มกราคม 2566

192

19 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมฯ ศาลากลาง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 17 มกราคม 2566

พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมฯ ศาลากลาง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 17 มกราคม 2566

193

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบ้านหมากและป่าปากพัง”ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชัยบุรีวันที่ 6 มกราคม 2565

พิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบ้านหมากและป่าปากพัง”ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอชัยบุรีวันที่ 6 มกราคม 2565

179

6 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีวันที่ 13 ตุลาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีวันที่ 13 ตุลาคม 2563

174

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

174

28 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 กันยายน 2563

172

21 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดที่ดินทำกินฯ และคทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองน้ำเฒ่า”ณ ศาลาประชาชน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 15 กันยายน 2563

สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดที่ดินทำกินฯ และคทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองน้ำเฒ่า”ณ ศาลาประชาชน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 15 กันยายน 2563

143

15 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2563

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 สิงหาคม 2563

145

14 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วันที่ 12 สิงหาคม 2563

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วันที่ 12 สิงหาคม 2563

133

12 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนวัดนิลารามต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 7 สิงหาคม 2563

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนวัดนิลารามต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 7 สิงหาคม 2563

143

7 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

147

24 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนวัดสามพัน ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนวัดสามพัน ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

136

10 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายสุรชัย บุณยฤทธิชัยกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

146

24 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ วัดเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 กันยายน 2562

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ วัดเวียงสระ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 กันยายน 2562

137

12 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรงบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรงบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

137

7 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ได้รับอนุญาตจัดสรร การโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ได้รับอนุญาตจัดสรร การโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี วันที่ 6 กันยายน 2562

141

6 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนบ้านวังขุม ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ โรงเรียนบ้านวังขุม ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562

138

21 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางเบาและปากคลองเซียด” ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562

พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าบางเบาและปากคลองเซียด” ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 สิงหาคม 2562

152

21 สิงหาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...