ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19 มกราคม 2566
80
19 มกราคม 2566