ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-272178/077-206916 โทรสาร : 077-272178/077-206919 ต่อ 17

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : suratthani@dol.go.th

Google Map
เดินทางไปสนง. ที่ดินจังหวัดสุราษฏร์ธานี