ภาพกิจกรรม
สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดที่ดินทำกินฯ และคทช.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองน้ำเฒ่า”ณ ศาลาประชาชน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 15 กันยายน 2563
93
15 กันยายน 2563