ภาพกิจกรรม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ณ โรงเรียนบ้านเหมืองทวด ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 กันยายน 2563
74
21 กันยายน 2563