ภาพกิจกรรม
พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมฯ ศาลากลาง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 17 มกราคม 2566
83
17 มกราคม 2566