ภาพกิจกรรม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
98
24 กรกฎาคม 2563