ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 กรกฎาคม 2566

70