ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรวมน้ำใจ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเมืองคนดี
23 เมษายน 2564

148


  สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมบริจาคเงิน  500,000.-บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการจัดงาน “วันรวมน้ำใจ  ฟื้นฟูผู้ประสบภัยเมืองคนดี”  ในวันที่  23  เมษายน  2554  ณ  โรงแรมวังใต้  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี