ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพัสดุของทางราชการ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ตุลาคม 2566

135


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพัสดุของทางราชการ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง