แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
31 กรกฎาคม 2566

0


- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถบริการประชาชนและคนพิการด้านข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารประชุม/สัมมนา ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เรือนแถว 1 หลัง (3 ห้อง) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 3,500 หลัก

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน ครั้งที่ 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาผลิตหลักเขตที่ดิน ครั้งที่ 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จอดรถประชาชนและคนพิการ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเติมอาคารสำนักงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตหลักเขตที่ดิน และหมุดหลักฐานแผนที่